Ofte stilte spørsmål

Kundeservice

Vi ønsker å yte god service til alle våre kunder og svarer så fort vi kan. Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjema eller send mail til balansedesign@gmail.com

Spørsmål om din ordre

 • Du mottar ordrebekreftelse etter kjøpet er gjennomført (sjekk søppelpost om du ikke finner din ordrebekreftelse)

 • Ditt digitale produkt vil være tilgjengelig for nedlasting rett etter at kjøpet er gjennomført. Ditt digitale produkt vil også bli sendt som PDF på oppgitt mail ved utsjekk.
 • Er det en feil ved ditt produkt? Ta kontakt med oss på balansedesign@gmail.com eller fyll ut kontaktskjema

Når vil jeg motta min fysiske kalender

Alle bestillinger på våre fysiske kalendere vil bli behandlet samme dag eller første virkedag etter bestillingen er lagt inn.

Alle bestillinger fraktes som Norgespakke med Posten. Forventet leveringstid er innen 4 virkedager. Kan ta noe lenger tid ved helligdager.

Vi forbeholder oss at posten kan bruke lenger leveringstid på bakgrunn av adresse i Norge.

Frakt

Standardfrakt koster 99kr. Vi benytter oss av norgespakke.

Personopplysninger

Vi behandler persondata i henhold til Lov om Personopplysninger.

Opplysninger som blir oppgitt kan knyttes til deg som person vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet opp med andre eksterne register. Se mer under våre vilkår.

Betalingsmuligheter

Hos oss finner du flere ulike betalingsmuligheter

 • Vipps
 • Visa
 • Mastercard
 • Apple Pay
 • PayPal

Retur

Bestillinger av vår fysiske kalender kan returneres innen 14 dager etter bestillingen er mottatt. I din bestilling vil det være informasjon om fremgangsmåte for retur. Vi tilbyr dessverre ikke gratis retur, kjøper står dermed ansvarlig for kost og sending av retur.

 • Alle returer skal returneres til adresse: Kristofer Jansons Vei 35, 5089 Bergen.

Tilbakebetaling ved en retur vil bli gjennomført i det vi har mottatt og sett over din retur. Vi gjør deg oppmerksom over at en retur kan ta 1-2 virkedager før pengene er tilbake på konto, avhengig av bank.

Alle digitale produkter er kun til eget privat bruk, kan ikke deles, selges eller bli brukt til kommersielle formål. 

Digitale produkter kan ikke returneres, refunderes eller byttes. Dobbeltsjekk din handlekurv før kjøp. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på balansedesign@gmail.com

Nedlasting av digitale produkter

Test ut våre gratisversjoner om du er nysgjerrig på våre digitale produkter.

Du mottar dine digitale produkter med en gang etter utsjekk. Last ned PDF til ditt nettbrett. Vi anbefaler å benytte produktene i program som støtter PDF, hvor en kan notere og personalisere etter eget ønske. Vi anbefaler GoodNotes, Notability etc.

Problemer med bruk av produktet? Send oss en mail på balansedesign@gmail.com

Tips til bruk av digitale produkter

Alt du trenger på en plass, våre digitale produkter er med på å skape balanse i hverdagen. Produktene er skapt for å være oversiktlige, hvor noen vil inneholde hyperlinker som navigerer deg fra side til side. Du kan personalisere de ulike produktene for å gjøre det ditt eget.

Bli med i vår digitale verden, last ned dine favoritter og finn balansen.

Vilkår

Personvernserklæring

Personvernerklæringen omhandler hvordan Balanse Design samler inn og benytter personopplysninger og vi er opptatt av å ivareta personvern til våre kunder. Under våre retningslinjer finner en informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, samt hvilke retningslinjer du som kunde har. Personopplysninger er all den informasjonen som brukes til å identifisere deg som person.

Som kunde hos oss innhenter vi følgende informasjon: 

 • Fulle navn
 • E-post adresse 
 • Telefonnummer
 • Adresse 
 • Kortinformasjon

Informasjonen som blir innhentet er helt nødvendig i forhold til sending og leveranse av ordre, samt kontaktinformasjon rundt bestillinger. Dine betalinger med kort vil bli håndtert av sikre og annerkjente elektroniske betalingstjeneser, hvor din private kortinformasjon vil aldri bli lagret. Personopplysninger vil bli behandlet fortrolig hvor de ikke selges videre til en tredjepart. En tredjepart får kun tilgang på de opplysninger som kun er nødvendig for å kunne utføre bestemte tjenester. En slik tredjepart kan være posten eller betalingstjenester.

Behandlingsansvarlig:
Balanse Design er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av oss i Balanse Design. Med behandlingsansvarlig menes den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av de aktuelle personopplysningene og med hvilke midler opplysningene skal behandles (personvernforordningen artikkel 4 nr. 7). Behandlingsansvarlig er den som har det overordnede ansvaret for å påse at personopplysningene behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Oppbevaring av dine personopplysninger:
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Balanse Design har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Balanse Design ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger:
Taushetsplikt
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Balanse Design tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Balanse Design forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Kønig Design sine krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Innsyn og rett til korrigering:
Du som kunde har rett til å få bekreftet hvilken personopplysninger om deg vi sitter på, samt hvordan vi behandler de. Dermed kan en be om innsyn i personopplysningene og be om en kopi på hvordan vi behandler de. Dersom dine personopplysninger som er registrert hos oss er feilaktige kan du kreve at dette blir rettet i henhold til personopplysningsloven §27.

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet vil så vurdere å følge saken videre. Du kan ta kontakt med oss dersom du vil ha mer informasjon om Balanse Design sin behandling av personopplysninger.

Kjøpsvilkår

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger:
Balanse Design - Næss
Adresse: Kristofer Jansons Vei 35, 5089 Bergen
E-post: balansedesign@gmail.com
Organisasjonsnummer: 930 038 962
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
 

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Fra vi har mottatt din ordre, sendes pakken fra vårt lager innen 1-3 virkedager. Det kan forekomme senere leveringen ved sending i henhold til posten og leveringsadresse. Digitale produkter er tilgjengelig med en gang etter kjøpet er gjennomført.

7. Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement,eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp- fyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris- ten, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopp- lysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Brukervilkår ved digitale produkter

Alle digitale produkter er kun til eget privat bruk, kan ikke deles, selges eller bli brukt til kommersielle formål. 

Digitale produkter kan ikke returneres, refunderes eller byttes. Dobbeltsjekk din handlekurv før kjøp. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på balansedesign@gmail.com